Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je Marián Kohn (ďalej len prevádzkovateľ), Kukučínova 985/8, 831 03 Bratislava, IČO: 47 64 34 55. Rýchly kontakt: info@profilektor.sk.

Dbám o ochranu osobných údajov návštevníkov mojich webových stránok.

Aké údaje o vás zbieram, prečo a ako s nimi nakladám

Ak ma kontaktuje záujemca o moje služby, poskytne mi svoje meno a priezvisko, emailovú adresu a väčšinou aj telefónne číslo, niekedy aj Skype meno (identifikátor) a IP adresu. Tieto údaje využívam výhradne na komunikáciu s daným klientom, resp. záujemcom. Ak sa nedohodneme na spolupráci, prípadne spolupráca skončí, spomenuté údaje vymažem.

Automatické spracovanie údajov o návštevníkoch

Aby som vedel koľko ľudí chodí na môj web, odkiaľ prichádzajú a na ktoré podstránky webu klikajú, používam nástroj Google Analytics od spoločnosti Google, Inc. Tento nástroj mi poskytuje iba anonymizované informácie o používateľoch mojich webových stránok. Na tento účel som so spoločnosťou Google, Inc. uzavrel spracovateľskú zmluvu.

Viem koľko vás je, či ste z Bratislavy alebo z Košíc, koľko ste sa zdržali na mojich stránkach a z ktorých podstránok ste opustili môj web. Viem aj to či ste muž alebo žena, váš priblížný vek a to či ste na moje stránky prišli z vyhľadávačov (Google, Bing), sociálnych sietí (Facebook, Twitter, LinkedIn) alebo ste priamo do prehliadača zadali www adresu mojich stránok.

Vaše práva

 1. máte právo nahliadnuť do údajov, ktoré o vás evidujem a spracúvam.
 2. máte právo požiadať ma o výmaz vašich údajov z mojej databázy a ja som povinný Vašej žiadosti bezodkladne vyhovieť
 3. máte právo požiadať ma o opravu, prípadne doplnenie údajov, ak sú nesprávne
 4. ak máte podozrenie, že neoprávnene nakladám s vašimi údajmi, máte právo obrátiť sa na orgán dozoru, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie

Všetky údaje, ktoré mi poskytnete cez web sú zabezpečené platným šifrovacím SSL certifikátom Let’s Encrypt a protokolom https. Vďaka tomu sú počas prenosu po internete v bezpečí.

Záväzné vyhlásenie

 1. Pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi sa riadim platnými zákonmi a Ústavou Slovenskej republiky a nariadeniami Európskej únie (GDPR), ale tiež dobrými mravmi a zásadami slušného správania.
 2. Údaje uchovávam v bezpečí a iba nevyhnutne dlhú dobu, maximálne však 36 mesiacov (3 roky).
 3. Vaše údaje neposkytujem a ani nepredávam tretím stranám, pokiaľ mi tak neukladá zákon.
 4. Nerozposielam nevyžiadanú poštu (SPAM).

Upozornenie

Z niektorých častí webu odkazujem aj na weby tretích strán (iných prevádzkovateľov). Za ich obsah však a súlad s právnym poriadkom nenesiem zodpovednosť.

Kontakt na prevádzkovateľa

E-mail: info@profilektor.sk

Veľmi rád odpoviem na všetky vaše otázky, pripomienky a žiadosti v zmysle týchto zásad a platnej legislatívy.


Máte záujem o moje kurzy?
Kontaktujte ma

Preferujem komunikáciu mailom: info@profilektor.sk
Môžete mi aj zavolať alebo poslať SMS: 0902 204 754 (Používam aj Whatsapp.)
(Počas hodín telefón nedvíham. Ak si nájdem zmeškaný hovor, zavolám Vám späť po skončení hodiny.)


Napísať mi môžete aj cez tento formulár


  Fakturačné údaje

  (Adresa slúži len na písomný styk.)

  Marián Kohn
  Kukučínova 8,
  831 03 Bratislava
  • IČO: 47 64 34 55
  • DIČ: 10 77 16 06 12
  • Nie som platca DPH!
  • Bankové spojenie: Tatra banka – 261 901 5715, kód banky 1100.
  • IBAN: SK9811000000002619015715
  • Swift Code: TATR SK BX

  Podnikateľský subjekt je fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri SR.