Otázky na pracovný pohovor v angličtine – ako sa predstaviť

Autor Marián Kohn, online lektor angličtiny cez internet

Na pracovnom pohovore by mohli zaznieť aj takéto otázky:

Tell me about yourself. (Povedzte mi niečo o sebe.)

Introduce yourself. (Predstavte sa.)

Walk me through your resume. (Zhrňte mi svoj životopis. Doslova: Preveďte ma Vaším životopisom.)

“I’ve been in the marketing industry for over five years, primarily working in account and project management roles. I most recently worked as a senior PM for a large tech company managing large marketing campaigns and overseeing other project managers. And now I’m looking to expand my experience across different industries, particularly fintech, which is why I’m so interested in joining an agency like yours.”

„V marketingovom odvetví pôsobím už viac ako päť rokov a pracujem predovšetkým v rolách obchodného a projektového manažéra. Naposledy som pracoval ako hlavný projektový manažér pre veľkú technologickú spoločnosť, ktorá spravovala veľké marketingové kampane a dohliadala na ostatných projektových manažérov. A teraz sa snažím rozšíriť svoje skúsenosti v rôznych odvetviach, najmä v oblasti fintech, a preto mám taký záujem stať sa súčasťou agentúry, ako je tá vaša.“

„I believe I’m empathetic, determined and calm. I’ve helped many patients over the years overcome illness and injury. I truly enjoy helping others and I’m determined to continue offering my services for as long as I can. My experience with medical emergencies has shown me I’m calm while under pressure. I believe in constant self-improvement, so I’m always searching for ways to further my knowledge and be the best doctor that I can be.“

„Verím, že som empatický, rozhodný a mierny. V priebehu rokov som pomohol mnohým pacientom prekonať choroby a zranenia. Naozaj ma baví pomáhať druhým a som odhodlaný ponúkať svoje služby tak dlho, ako len budem môcť. Moje skúsenosti z pohotovosti mi ukázali, že zostávam pokojný, aj keď som pod tlakom. Verím v neustále sebazdokonaľovanie, takže vždy hľadám spôsoby, ako rozšíriť svoje vedomosti a byť tým najlepším lekárom, akým viem byť.“

„With a solid foundation in electrical engineering, I bring extensive experience in designing and implementing electrical systems. Over the past eight years, my work has ranged from power distribution projects to control systems design.“

„S pevným základom v elektrotechnike prinášam bohaté skúsenosti s projektovaním a realizáciou elektrických systémov. Za posledných osem rokov moja práca siahala od projektov distribúcie energie až po návrh riadiacich systémov.“

„I have detailed achievements with troubleshooting complex electrical issues, leading engineering teams, or ensuring compliance with industry standards.“

„Uviedol som moje výsledky pri riešení zložitých elektrických problémov, vedení inžinierskych tímov alebo zabezpečovaní dodržiavania priemyselných štandardov.“

Bojíte sa, že pracovný pohovor v angličtine nezvládnete? Potrebujete kurz? Kontaktujte nás!

Chcem úspešne absolvovať pracovný pohovor v angličtine!

Súvisiace články


Marián Kohn, lektor angličtiny, bloger a autor podcastuVolám sa Marián Kohn a mám viac ako 10 rokov skúseností s výučbou angličtiny cez internet.
Mojimi kurzmi už prešli stovky klientov a rád aj vám pomôžem prekonať úskalia štúdia anglického jazyka.Máte záujem o moje služby?
Dajme si spolu kávu!

Pre viac informácií ma, prosím, kontaktujte mailom na info@profilektor.sk
0902 204 754 (pokojne mi napíšte SMS, správu cez Whatsapp alebo mi zavolajte)


Máte otázky? Napíšte mi!


  Fakturačné údaje

  Marián Kohn
  Kukučínova 8,
  831 03 Bratislava
  • IČO: 47643455
  • DIČ: 1077160612
  • Nie som platca DPH!
  • IBAN: SK9811000000002619015715
  • Swift Code: TATR SK BX

  Podnikateľský subjekt je fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri SR.